Bruk av Samisk på nettsider

Samene har hatt en tøff reise siden vi nordmenn bestemte oss for at de ikke skulle være likestilt med oss. Det tok århundre med fornorskning og utvisking av kultur før vi innså at vi måtte ta grep. Selv om tilstandene nok objektivt sett er bedre i dag, så vil nok mange samer hevde at det fortsatt er institusjonell rasisme i spill. Uavhengig om det er sant eller ikke, så er det et faktum vi ikke kommer utenom. Samenes kultur er i ferd med å svinne bort, og da mest tydelig deres språk. Samtidig koser vi nordmenn oss bare med casino. Slik som andre urfolk rundt om i verden, så er språket på vei ut fordi urfolket blir mer modernisert. Der noen holder til røttene, så går majoriteten ut i verden fordi de skammer seg over sin kultur, et press samfunnet har lagt på dem. Det er derimot synd, fordi samisk er et språk som bør bevares godt. Hva er så et steg en kan gjøre for å behjelpe denne situasjonen?

Enten du er samisk, kjenner til samer, eller rett og slett bare vil støtte den gode saken, så er sider som denne rett og slett en god start. Det å dele om at samene ikke har hatt det så altfor lett er viktig, mest av alt fordi vi neppe lærer så altfor mye om det på skolen. Til det er nok vi nordmenn for stolte. Denne siden er derimot bare starten på en reise mot å få språket tilbake. Et artig grep vil være å bygge en givende opplevelse slik som Unibet casino, som tar leseren med på en reise i språket. Vi nordmenn elsker casino, men hvorfor ikke tilbringe litt tid til en form for lærested for samer. Eller så kan det kan rett og slett være en type turistside. Her kan kreativiteten nærmest ikke se noen grenser, og du velger selv hva du ønsker å gjøre med denne ideen. Det er dog en god start for deg som ønsker å bringe språket inn på banen.

En ting er derimot helt sikkert, og det er at noe må gjøres. Selv om forholdsvis mange fortsatt kan språket, og det ikke er noen utrydningsfare enda, så bør en være obs. Det er nemlig slik at trenden er den samme for alle urfolk, og den er spesielt vond å se på for samene. Pilene i hvor mange som kan språket flytende står rett og slett rett ned. Velg derfor grep som å sette bokstaver og ord fra det samiske språk på din nettside i tiden fremover!