Skip to content

Bruk av Samisk på nettsider

Samene har gjennomgått en utfordrende reise siden den norske regjeringen besluttet at deres kultur ikke skulle være likestilt med den norske. Århundrer med fornorskning og forsøk på å viske ut deres kultur gikk forut før erkjennelsen om at tiltak måtte tas. Selv om dagens forhold objektivt sett kan være bedre, vil mange samer hevde at institusjonell rasisme fortsatt er en realitet. Uansett om dette er sant eller ikke, er det et faktum vi ikke kan ignorere. Samisk kultur, særlig språket, er i fare for å forsvinne. På samme tid ser vi nordmenn glede oss over underholdning som casino, mens samisk kultur sliter.

Som med andre urfolk rundt om i verden, er språket på vei ut ettersom samfunnet moderniseres. Noen holder fast ved sine røtter, mens flertallet assimileres til den moderne verden, presset av samfunnets forventninger. Det er synd, for samisk er et språk som fortjener å bli bevart. Hva kan vi gjøre for å hjelpe i denne situasjonen?

Enten du er samisk, har kjennskap til samisk kultur, eller bare ønsker å støtte saken, er sider som denne en god begynnelse. Å spre kunnskap om samenes utfordringer er viktig, spesielt siden dette ofte blir oversett i skoleundervisningen. Denne siden representerer imidlertid bare begynnelsen på reisen mot å bevare språket. En interessant tilnærming kunne være å utvikle en lærerik opplevelse, lik Unibet casino, som tar leseren med på en reise gjennom det samiske språket. Nordmenn er glad i casino, så hvorfor ikke bruke denne interessen til å støtte samisk kultur? Alternativt kan det være en turistinformasjonsside som gir innsikt i samisk kultur. Kreativiteten er grenseløs, og du kan velge hvordan du ønsker å implementere denne ideen.

Én ting er sikkert - noe må gjøres. Selv om mange fortsatt kan snakke samisk, og det ikke er noen akutt fare for utryddelse, må vi være oppmerksomme. Trenden med nedgang i antall flytende samiskspråklige er bekymringsfull og krever handling. Ved å inkludere samiske ord og uttrykk på nettsider i fremtiden, kan vi alle bidra til å støtte og bevare det samiske språket.