Hvorfor samisk er viktig

Vi har alle et språk og vi har alle en identitet. Ofte henger disse to sammen. Du lærer å forstå kulturen rundt deg ved hjelp av språket du bruker. I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hvorfor samisk er utrolig viktig som en del av norsk kulturhistorie.

Vi må ta vare på kulturen

Det er en grunn til at språk er viktigere enn noen sinne og at fokuset på samisk er tilstede. Det å ta vare på et språk betyr at vi tar vare på en kultur som er viktig. Samisk kultur er en mye større del av norsk kultur enn de fleste av oss tror og med det at vi promoterer de ulike samiske språkene gjør at vi kan forstå kulturen bedre.

Ulike typer samisk

Det finnes ulike typer samisk der ute. Dette inkluderer sørsamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk og østsamisk. Disse språkene regnes som truet og det er derfor mye arbeid som fokuserer på å bevare disse språkene.

Hvis du logger inn på en offentlig etat i Norge skal du ha muligheten til å få samisk som et alternativ, hvis du ønsker dette språket.

Samisk er en større del av mediebildet

Det vi ser er at samisk har fått en større andel i mediebildet, noe som er positivt for brukere av språkene. Uheldigvis ser vi også at bruken i hverdagslivet har gått veldig mye ned. Det er derfor viktig å bevare språkene til hverdagsbruk slik at de ikke dør ut.

Det å kunne formulere seg er utrolig viktig og det kan vi ikke nødvendigvis uten språk. For at vi skal forstå våre forfedre må vi kunne det samme språket som dem og det er derfor samisk er så utrolig viktig å ta vare på. Fordi det er en såpass stor del av historien til mange og til Norge generelt.