Skip to content

Urfolk i Norge

Mange av oss er klar over at samene er blant de urfolkene som har bodd i Norge i lang tid, men hvor mye vet vi egentlig om dem? Denne artikkelen tar sikte på å belyse noen viktige aspekter ved samisk kultur i Norge.

Joik

Joik utgjør en sentral del av den samiske kulturen. Du har kanskje lagt merke til at joik blir stadig mer integrert i norsk populærkultur. Vi har sett eksempler som Keino med "Spirit in the Sky", hvor joik blir brukt, samt opptredener på Stjernekamp der joik har blitt presentert som en sjanger flere ganger. Joik er en type sang som formidler historier uten bruk av ord, og den er karakteristisk og elsket av mange, både nasjonalt og internasjonalt.

Kultur

Det er flere viktige aspekter ved den samiske kulturen som fortjener oppmerksomhet og bevaring. Blant disse er språkene som samene snakker. Det finnes ulike varianter av samisk språk, som brukes i Norge, Finland og Russland. Dette er et område som fortjener nærmere utforsking, da språk spiller en avgjørende rolle i urfolks kultur og identitet.

Mat

Mat utgjør en essensiell del av enhver kultur, og det gjelder også for samene. Det finnes en rik tradisjon av samisk mat som det er verdt å utforske gjennom ulike oppskrifter og retter.

Nasjonaldag

Den samiske nasjonaldagen, 6. februar, feires bredere for hvert år som går. Dette er en dag der vi kan reflektere over samenes bidrag til landet vårt, som ofte er større enn mange er klar over.

Sametinget

Sametinget er en viktig institusjon i den samiske kulturen og fungerer som en parallell til Stortinget. Her behandles og vedtas saker som angår samene og deres kultur. Det er vel verdt å utforske nærmere for å få innsikt i den politiske og kulturelle betydningen av Sametinget.