Vårt urfolk

Samene er regnet som Norges urfolk, og det er et spennende folk det er snakk om her. Dette urfolket er bosatt helt fra Hedmark her hjemme til Kolahalvøya i Russland. Siden tidenes morgen har de hatt sitt navn som samer. Dette stammer fra det samiske ordet Sapmi, som rett og slett bare refererer til deres kultur, landområde og språk. Av oss nordmenn ble de dog kalt både finner, fordi de kan ligne rent etnisk, men også lapper. Sistnevnte refererte til deres hodeplagg, og har i dag nærmest utviklet seg til et rasistisk ord. Det har i det hele tatt vært en ganske vanskelig historie for samene, men de står fortsatt i live til den i dag som et urfolk. Det kan de være stolte av!

Selv om det er vanskelig å anslå akkurat hvor mange samer som er i live i dag, så har vi enkelte gjetninger. Det er et sted rundt 1 700 i Russland, 7 000 i Finland, 17 000 i Sverige og sist men ikke minst 40 000 i Norge. Som en kan se av tallene, så er det faktisk flere samer i Norge enn alle andre land til sammen. Det er i grunn ganske merkelig dersom en tar et steg tilbake og utforsker historien. Vi var nemlig med på å fornorske samene og forsøke å fjerne deres kultur. Ikke bare kunne vi nøye oss med å stjele deres land, men vi måtte også forsøke å ta bort det de verdsatte aller mest.

Den dag i dag er nok tilstandene langt fra de samme. Vi har samisk på TV, samisk underholdning, de har et eget selvstyre og vi har nettsider som denne. I tillegg er et meget positivt lysglimt at vi har samiske studier ved universitetet. Det ser i det hele tatt mye bedre ut for vårt urfolk den dag i dag enn det var før. Det vil si, bortsett fra deres språkstatistikk. Språket deres er på vei ut, og vi har et ansvar alle sammen for å hjelpe dem. Dette er tross alt vår urfolk, og denne siden støtter opp om deres eksistens. Vårt urfolk er en del av vår kultur, og de fortjener at vi står bak dem!