Skip to content

Vårt urfolk

Samene, ansett som Norges urfolk, utgjør et fascinerende folkeslag med en historie som spenner fra Hedmark i Norge til Kolahalvøya i Russland. Fra oldtiden har de blitt kalt samer, et navn som stammer fra det samiske ordet "Sapmi", som refererer til deres kultur, territorium og språk. Nordmenn har imidlertid tidligere referert til dem som både "finnere" på grunn av etniske likheter, samt "lapper", en betegnelse knyttet til deres hodeplagg som i dag oppfattes som rasistisk. Samene har gjennomgått en utfordrende historie, men de fortsetter å eksistere som et urfolk og kan være stolte av det.

Selv om det er vanskelig å gi nøyaktige tall, anslår man at det er rundt 1 700 samer i Russland, 7 000 i Finland, 17 000 i Sverige og hele 40 000 i Norge. Det er bemerkelsesverdig at det er flere samer i Norge enn i alle andre land til sammen, spesielt med tanke på vår historie med å forsøke å fornorske og undertrykke deres kultur. Dagens situasjon har imidlertid bedret seg betydelig. Samisk kultur er synlig i media og underholdning, de har sitt eget selvstyre, og det tilbys samiske studieprogrammer ved universitetet. Til tross for disse positive endringene, står samisk språkstatistikk i kontrast. Språket er truet, og vi har alle et ansvar for å hjelpe med å bevare det. Som vårt urfolk er samene en viktig del av vår nasjonale identitet og kulturarv, og denne nettsiden støtter deres eksistens og rettigheter. Det er på tide at vi står sammen og støtter samene i å bevare deres språk og kultur for fremtidige generasjoner.