Ivaretakelse av samiske språk

Det finnes ganske mange samiske språk, og blant de mest brukte finner vi nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Av de rundt 100 000 samene som lever i dag, er det bare om lag 15 % som benytter seg av et samisk skriftspråk, og det regnes med at bare 30 % av folk med samisk bakgrunn faktisk kan snakke noen av de samiske språkene.

Dette har gitt grunnlag for bekymringer, og mange kjemper for å ivareta samiske språk som med tiden har blitt mer og mer utrydningstruede. Takket være slik revitalisering har man klart å holde i live truede språk som sør- og lulesamisk for hverdagsbruk.

Et truet språk er det vi kaller et språk hvor færre og færre barn kan snakke det, og et språk som nærmest utelukkende snakkes av voksne, klassifiseres som alvorlig truet.

Interessante tiltak som har blitt gjort

Det finnes en app som lettere lar deg bruke samiske tegn på smarttelefonen, i form av et samisk tastatur. Samisk skriftspråk inneholder en god del tegn som kan være vanskelig å finne frem til på et norsk tastatur. Da er det fint å ha en app som gjør det hele enklere, og motiverer samiske brukere til å kommunisere på samisk, snarere enn på andre språk.

Når teknologien gjør det enklere å kommunisere på et skriftspråk som inkluderer en rekke samiske språk; nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, skoltesamisk, pitesamisk og enaresamisk, håper man at ungdommen vil bruke det. Det er tross alt de som skal ta vare på og bringe videre den samiske språkarven.

Det samiske tastaturet

Vi kan takke Universitet i Tromsø og Divvun-gruppa for dette tastaturet. I tillegg har Senter for samisk språkteknologi bidratt i arbeidet med å lage tastaturet, som går under navnet “Samiske tastaturer” og finnes gratis på Google Play. Appen ble lansert i slutten av 2014, og mange syntes det var på høy tid. At noen gidder å gjøre tiltak som er med på å bevare en kultur, bidrar utvilsomt til at utrydningstruede samiske språk får flere leveår. Så er det opp til smarttelefonen-brukerne å bry seg.

Å skrive samisk på telefonen var langt vanskeligere før denne appen kom. De ulike samiske skriftspråkene har en god del spesialtegn, noe som betydde at for å skrive korrekt samisk måtte en bytte fra det ene tastaturet til det andre for å finne frem til de rette tegnene. Dette er svært tungvint og tok tålmodigheten fra mange, og de gikk konsekvent tilbake til å skrive på norsk.