Skip to content

Ivaretakelse av samiske språk

Det finnes flere samiske språk, blant de mest utbredte er nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Av de omtrent 100 000 samene som lever i dag, bruker bare rundt 15 % et samisk skriftspråk, og det anslås at bare 30 % av personer med samisk bakgrunn faktisk behersker noen av de samiske språkene.

Denne situasjonen har ført til bekymringer, og mange arbeider hardt for å bevare de samiske språkene som stadig er truet av utryddelse. Gjennom revitaliseringsarbeid har man klart å opprettholde bruken av truede språk som sør- og lulesamisk i dagliglivet.

Et språk er klassifisert som truet når færre og færre barn behersker det, og et språk som kun snakkes av voksne regnes som alvorlig truet.

Interessante tiltak for språkbevaring

Det har blitt utviklet en app som gjør det enklere å bruke samiske tegn på smarttelefoner ved å tilby et samisk tastatur. Samisk skriftspråk inneholder mange tegn som kan være vanskelig å finne på et vanlig tastatur. Denne appen motiverer samisktalende brukere til å kommunisere på sitt eget språk, fremfor å ty til andre språk.

Med teknologiske hjelpemidler som dette håper man at unge mennesker vil benytte seg mer av samisk på digitale plattformer. Det er tross alt den yngre generasjonen som skal bære arven og videreføre det samiske språket til fremtiden.

Det samiske tastaturet

Takket være Universitetet i Tromsø og Divvun-gruppen finnes dette tastaturet tilgjengelig. Senter for samisk språkteknologi har også bidratt til å utvikle tastaturet, som går under navnet "Samiske tastaturer" og er gratis tilgjengelig på Google Play. Lansert i slutten av 2014, ble appen møtt med stor entusiasme. Slike tiltak bidrar betydelig til å bevare den samiske kulturen og gir utrydningstruede språk en ny sjanse til å overleve. Nå er det opp til smarttelefonbrukerne å vise engasjement.

Før denne appen var det svært utfordrende å skrive samisk på telefonen. De ulike samiske skriftspråkene har mange spesialtegn, og det å finne dem på et vanlig tastatur krevde mye tid og tålmodighet. Dette tastaturet har derfor gjort det langt enklere å skrive korrekt samisk på digitale enheter, og forhåpentligvis vil det bidra til en økt bruk av samisk språk i digitale medier.