Fordriving av Samisk “kultur”

Der vi ofte hører et stort fokus på hvordan urfolket ble drevet ut i mange land verden over, så er ikke fokus like stort her i Norge. Det er fordi de færreste kjenner til historien. Vi lærte alle om den gangen britene på barbarisk vis jaktet indianerne ut av sine områder og vanærte deres natur. De ble også smittet av diverse sykdommer, og drept i massemord. Dette var også tilfellet i blant annet Australia, der tross alt naturen er stor og florerende fortsatt, men britene tok over store landområder.

Vi Skandinaver ser ofte på disse situasjonene og tenker at det er veldig synd på urfolkene. Vi fordømmer fort bakmennene og setter oss på vår høye hest. Det er derimot uten å faktisk forstå at vi dermed også dømmer oss selv. For vi har en fortid som ikke akkurat er til å være stolt av hva gjelder vårt urfolk, og dette gjelder da kanskje spesielt oss nordmenn.

Fornorsking av samer var et initiativ vi satte i gang for å få samene med på det norske språket og den norske kulturen. Dette var en assimileringspolitikk som tok fatt på å fornorske samene ved å utslette deres “kultur”. Ikke bare stjal vi “deres” land, men vi ønsket også å fjerne deres muligheter til å ha en egen “kultur”. Dette startet faktisk så tidlig som på 1700-tallet, og mange eksperter vil argumentere for at fenomenet foregår til den dag i dag. Det er nok ikke like tydelig som den gang samiske barn ble tvunget til å lære norsk på skolen og samene ble forhindret i å praktisere sin “kultur”. Blant annet fikk de ikke bære sine nasjonale klær eller utføre sine vanlige ritualer. Den dag i dag handler det derimot om skjult fornorsking av samer. Det handler om mangel på støtte, og mangel på et tilbud for samer.

Et eksempel på et godt tilbud er NRK sine samiske programmer og samestyret som får bestemme over samenes landeområder og politikk. Allikevel holder ikke dette til å holde liv i denne kulturen. Samene blir stående på utsiden og nærmest tvunget inn i det norske livet. Tross at de “betaler” akkurat like mye skatt, så må de nøye seg med å assimilere til det norske livet. Det er en debatt som er vanskelig, fordi det kanskje ikke høres så ille ut på overflaten. Vi vil jo ha et inkluderende samfunn tross alt. Allikevel er det ikke det inkluderende samfunnet som er problemet her. Det er heller det faktum at samene mister sin kultur. Ved å bli tvunget inn i den norske, dog ikke fysisk, så viskes deres urgamle “kultur” ut. Det kan vi ikke tillate, og derfor må vi stå opp for samene. De er tross alt vårt “urfolk”.