Skip to content

Vårt storartede urfolk

Ethvert land bærer med seg en rik arv av urfolk, som er de opprinnelige menneskene som bebodde landet før koloniseringen. I både Sør- og Nord-Amerika, som eksempelvis indianerne, kan vi se et tydelig avtrykk av dette. Indianerne, som lenge før Columbus' ankomst seilte sine kyster, migrerte fra Asia over Beringstredet og hadde etablert seg i området tusenvis av år før de europeiske oppdagelsesreisende ankom. Dessverre, til tross for deres tidlige tilknytning til landet, ble de etter hvert tvunget inn i reservater. Den tragiske historien er preget av krig, sykdom og kulturell undertrykkelse påført av de nyankomne. På den andre siden av kloden, i Australia, gjentok historien seg med Aboriginerne. Deres nære forhold til naturen ble ikke bare utfordret, men aktivt undertrykt av kolonisatorene, til tross for deres lange historie og dype forankring i landet.

Selv om Norge ikke deler en historie helt lik den med urbefolkningen som sett i Amerika eller Australia, kan vi ikke ignorere den historiske undertrykkelsen av samene. Gjennom tidene har samene måttet tåle mye, fra fornorskningspolitikk til marginalisering av deres kultur og samfunn. Det er på tide å løfte samene tilbake til sin rettmessige plass i samfunnet. Denne nettsiden tar sikte på å gjøre nettopp det ved å utforske samisk kultur og bidra til økt forståelse for dens kompleksitet og dybde.

Videre vil vi dykke dypere inn i fornorskningspolitikken som utgjør en av de største tragediene for urfolk i moderne tid. Mens tidligere tragedier som massedrap og krig er velkjente, var fornorskningspolitikken mer subtil, men like destruktiv. Den systematiske undertrykkelsen av samisk kultur og språk satte dem på kollisjonskurs med en raskt moderniserende nasjonalstat. Å rette opp i denne uretten krever ikke bare anerkjennelse, men også handling. Gjennom å støtte samisk selvstyre, kulturelle programmer og deling av tradisjoner, kan vi bidra til å revitalisere samisk kultur og sikre dens overlevelse for kommende generasjoner.

Til tross for disse innsatsene er utfordringene fortsatt store, og samisk kultur står stadig overfor trusler om utryddelse. Det er på oss å ta ansvar og gjøre alt vi kan for å gjenopplive og bevare denne rike kulturelle arven. Dette nettstedet er en del av denne innsatsen, ved å gi innsikt og kunnskap om samisk kultur som kanskje ikke er kjent for mange. Ved å lære om og forstå deres kultur, kan vi alle bidra til å respektere og støtte samene i deres kamp for å bevare sin identitet og arv. Bli med oss på reisen og bli en del av det samiske eventyret!